αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

16.02.2016

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Δυτικής Μάνης

Υπεγράφη τη Δευτέρα 16-02-2016, η προγραμματική σύμβαση για την «Υλοποίηση εργασιών σχετικών με την ωρίμανση έργων του Δήμου Δυτικής Μάνης που στόχο έχουν την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου» μεταξύ  του Δημάρχου Δυτικής Μάνης κ. Ιωαν. Μαραμπέα και του Δ/νοντος Συμβούλου της ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ κ. Θεοχάρη Ρέκκα παρουσία και του Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας,  κ. Ιωαν. Αργυράκη. Η προγραμματική  σύμβαση αφορά στην υλοποίηση όλων των απαιτούμενων εργασιών ώστε να καταστούν ώριμα έργα τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για το Δήμο Δυτικής Μάνης καθώς σχετίζονται με την βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου. Ο συνολικός  προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 133.000,00€ συμπ. ΦΠΑ  και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Δυτικής Μάνης. Συγκεκριμένα τα έργα για τα οποία θα προωθηθούν οι διαδικασίες ωρίμανσης μέσω της εν λόγω σύμβασης είναι:

1.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ
3.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
4.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ
5.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΑΝΘΙΑΝΙΚΩΝ ΜΗΛΕΑΣ
6.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΛΕΥΚΤΡΟΥ
7.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ ΜΗΛΕΑΣ
8.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΟΛΩΝ
9.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ  Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ
10.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΛΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ
11.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΔΙΝΟ ΤΚ ΤΣΕΡΙΩΝ


Η προγραμματική σύμβαση έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της συνεργασίας των ΟΤΑ με την αναπτυξιακή εταιρεία η οποία έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα έργων που σχετίζονται με την τοπική ανάπτυξη.