αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

14.04.2016

Ενημερωτική Εκδήλωση στη Μεσσήνη: Σχεδιάζοντας τη νέα πρόταση Leader 2014-2020 - C.L.L.D.

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή ΑΕ Ο.Τ.Α. στα πλαίσια προγραμματισμού της νέας προγραμματικής περιόδου για το μέτρο 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, πραγματοποίησε σε συνεργασία με το Δήμο Μεσσήνης ενημερωτική εκδήλωση στη Μεσσήνη (Φιλοσοφικό Κέντρο Μεσσήνης) στις 13-04-2016, με αντικείμενο: «Σχεδιάζοντας τη νέα πρόταση Leader 2014-2020-C.L.L.D.».

Την ημερίδα άνοιξε ο Πρόεδρος της ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ κ. Ιωάννης Αργυράκης ο οποίος  αφού παρουσίασε συνοπτικά το έργο της εταιρείας κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο επεσήμανε την ανάγκη ενεργούς  συμμετοχής όλων των φορέων και των πολιτών στις εκδηλώσεις διαβούλευσης που θα γίνουν στα πλαίσια του μέτρου 19-CLLD  προκειμένου να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μεσσηνίας και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής.

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό: η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κα Ελένη Αλειφέρη, η περιφερειακή σύμβουλος κα Αντωνία Μπούζα, οι Αντιδήμαρχοι Μεσσήνης κ.κ.  Νικ. Ξαρχάκος & Κων. Γεωργακόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρ. Χριστόπουλος, οι επικεφαλείς των μειοψηφιών κ. Στ. Αναστασόπουλος και Δημ. Σαμπαζιώτης, κ.α.

Όλοι οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη το νέο πρόγραμμα να περιλαμβάνει δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα που να είναι σύμφωνες με τις δυνατότητες και τις ανάγκες της περιοχής. Επίσης, εξέφρασαν την άποψη ότι πρέπει να περιοριστούν οι χρονοβόρες  διαδικασίες ένταξης και πληρωμής των έργων ώστε αυτά να εκτελούνται χωρίς καθυστερήσεις και να αποφεύγεται η απώλεια πόρων. Υπογράμμισαν το γεγονός ότι η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας η οποία θα αναλάβει πλέον το έργο της διαχείρισης του προγράμματος θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Τόσο οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας όσο και του Δήμου δεσμευτήκαν ότι θα υποστηρίξουν τους ιδιώτες με τις υπηρεσίες τους ώστε να υπάρξουν προτάσεις που θα τονώσουν την τοπική οικονομία και θα βελτιώσουν την ποιότητα  των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του νομού.

Στη συνέχεια έγινε αναλυτική παρουσίαση του C.L.L.D.: Τοπική  Ανάπτυξη  με Πρωτοβουλία Τοπικών  Κοινοτήτων των θεματικών κατευθύνσεων οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τη στρατηγική του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2010, της μεθόδου σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών  στρατηγικών η οποία βασίζεται στην -«εκ των κάτω προς τα άνω» (bottom-up) προσέγγιση, τονίστηκε ότι πρωτοποριακό στοιχείο αποτελεί η από κοινού εφαρμογή των 4 ταμείων:

· Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

· Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

· Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

· Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

ενώ αναφέρθηκαν ενδεικτικές κατηγορίες επενδυτικών προτάσεων που προβλέπονται να ενισχυθούν μέσω του προγράμματος.

Η ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους Δήμους θα πραγματοποιήσει ανάλογες ενημερωτικές εκδηλώσεις καθώς και διαβουλεύσεις με  επιμέρους φορείς προκειμένου να καταλήξει στην επιλογή της τοπικής στρατηγικής γύρω από την οποία θα διαρθρωθεί το τοπικό πρόγραμμα.

 


Σχετικά αρχεία:

Έντυπο εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος – Δημόσιου χαρακτήρα
Έντυπο εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος – Ιδιωτικού χαρακτήρα
Πρόσκληση

Σχετικές φωτογραφίες:

Photo
Photo
Photo
Photo