αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

12.04.2016

Σχεδιασμός πρότασης για το C.L.L.D. Μεσσηνίας- Θεματικές συναντήσεις

Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο για το σχεδιασμό της πρότασης για το CLLD Μεσσηνίας, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας πραγματοποίησε θεματικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων του νομού (Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας, Πανεπιστήμιο, TEI, Επιμελητήρια - Εμπορικοί Σύλλογοι, Πολιτιστικοί - Περιβαλλοντικοί - Κοινωνικοί - Παραγωγικοί φορείς  κ.λ.π.).
Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάστηκαν από στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας θέματα όπως:
-παρουσίαση περιγράμματος νέου προγράμματος προγραμματικής περιόδου 2014-2020
-τρόποι ενεργούς συμμετοχής στις διαδικασίες σχεδιασμού
-διαδικασία προετοιμασίας φακέλου υποψηφιότητας
Σχετικά αρχεία:

Έντυπο εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος – Δημόσιου χαρακτήρα
Έντυπο εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος – Ιδιωτικού χαρακτήρα

Σχετικές φωτογραφίες:

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
 
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
 
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo