αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

25.04.2016

Ενημερωτική Εκδήλωση στα Αρφαρά: Σχεδιάζοντας τη νέα πρόταση Leader 2014-2020 - C.L.L.D.

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή ΑΕ Ο.Τ.Α. στα πλαίσια προγραμματισμού της νέας προγραμματικής περιόδου για το μέτρο 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, πραγματοποίησε σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας ενημερωτική εκδήλωση στην τοπική κοινότητα Αρφαρών (Νιαρχαίικο Λιοτρίβι) στις 24-04-2016, με αντικείμενο: «Σχεδιάζοντας τη νέα πρόταση Leader 2014-2020-C.L.L.D.».


Στην ημερίδα παρουσιάστηκε συνοπτικά το έργο της ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και δόθηκε έμφαση  στην ανάγκη ενεργούς  συμμετοχής όλων των φορέων και των πολιτών στις εκδηλώσεις διαβούλευσης που θα γίνουν στα πλαίσια του μέτρου 19-CLLD  προκειμένου να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μεσσηνίας και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής.

Έγινε  αναλυτική παρουσίαση του C.L.L.D.: Τοπική  Ανάπτυξη  με Πρωτοβουλία  Τοπικών  Κοινοτήτων των θεματικών κατευθύνσεων οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τη στρατηγική του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2010, της μεθόδου σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών  στρατηγικών η οποία βασίζεται στην -«εκ των κάτω προς τα άνω» (bottom-up) προσέγγιση, τονίστηκε ότι πρωτοποριακό στοιχείο αποτελεί η από κοινού εφαρμογή των 4 ταμείων:

•Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

•Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

•Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

•Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

ενώ αναφέρθηκαν ενδεικτικές κατηγορίες επενδυτικών προτάσεων που προβλέπονται να ενισχυθούν μέσω του προγράμματος.

Η ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ θα πραγματοποιήσει ανάλογες ενημερωτικές εκδηλώσεις καθώς και διαβουλεύσεις με  επιμέρους φορείς προκειμένου καταλήξει στην επιλογή της τοπικής γύρω από την οποία θα διαρθρωθεί το τοπικό πρόγραμμα.

 


Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση
Έντυπο εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος – Δημόσιου χαρακτήρα
Έντυπο εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος – Ιδιωτικού χαρακτήρα

Σχετικές φωτογραφίες:

Photo
Photo