αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

21.07.2016

Υποβολή Φακέλου Α του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD

H Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο προετοιμασίας πρότασης ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ με ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2014-2020, για τα ταμεία ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, το πρόγραμμα που είναι γνωστό ως LEADER, ανακοινώνει την ολοκλήρωση και την υποβολή της πρώτης φάσης της πρότασης του Τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD για την Μεσσηνία.

Από τον Μάρτιο 2016 εξελισσόταν σταδιακά η προετοιμασία της Εταιρείας για την διάγνωση, αποτύπωση και την στατιστική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στη περιοχή μας.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, η διαδικασία διαβούλευσης που προηγήθηκε και εξελίσσεται στοχεύει στην παραγωγή και αξιοποίηση ΙΔΕΩΝ, και απόψεων. Η διαβούλευση αποτελεί εργαλείο για την πολυσυμμετοχική αποτύπωση των πραγματικών αναγκών και των μεθόδων εξυπηρέτησής τους από ένα πρόγραμμα όπως το σχέδιο του LEADER. Τέλος η διαβούλευση στην τρέχουσα και εξελισσόμενη διαδρομή της έως την οριστικοποίηση της Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής στις 16.09.2016, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ανάλυση και διαμόρφωση του ουσιαστικού προφίλ της περιοχής που επιλέγεται για την διαμόρφωση μιας ενιαίας και συνεκτικής προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς και με ισχυρό πλεονέκτημα την στήριξη από τον ίδιο τον τοπικό πληθυσμό.

Ο πρώτος φάκελος της πρότασης κατατέθηκε χθες Τετάρτη 20.07.2016 στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 από τον Πρόεδρο της ΑΝΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ κ. Ιωάννη Αργυράκη και στελέχη της εταιρείας.Σχετικές φωτογραφίες:

Photo