αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

16.09.2016

Υποβολή Φακέλου B του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέβαλε για έγκριση το δεύτερο φάκελο που αφορά τη στρατηγική, τους στόχους και τις προτεινόμενες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER της Μεσσηνίας.
Η πρόταση συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 16.000.000,00€(φάκελος Β),υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της εταιρείας κ. Ιωάννη Αργυράκη, σήμερα Παρασκευή 16/9/2016. Βασικός άξονας στρατηγικής είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ειδικότερα η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, μέσα από την ενίσχυση της καινοτομίας, των καινοτόμων παρεμβάσεων, της δικτύωσης και της συνεργασίας
Ο φάκελος ολοκληρώθηκε αφού προηγήθηκε κύκλος ενημερώσεων / διαβουλεύσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση, τοπικούς φορείς και ιδιώτες σε όλη τη Μεσσηνία, ούτως ώστε η νέα πρόταση να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής,
Η έγκριση από το Υπουργείο αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου ενώ μετά τη σχετική αναμόρφωση του προγράμματος αναμένονται και οι πρώτες προκηρύξεις για επενδυτικά σχέδια.

Σχετικές φωτογραφίες:

Photo