αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

05.07.2017

Συγκρότηση σε σώμα νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 η συγκρότηση σε σώμα των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ.

Πρόεδρος της εταιρείας εκλέχθηκε ο κος Ιωάννης Αργυράκης, Αντιπρόεδρος ο κος Δημήτριος Μπαρμπετσέας και Δ/νων Σύμβουλος ο κ. Θεοχάρης Ρέκκας.

Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ. Παναγιώτης Κατσίβελας, Δημήτριος Καφαντάρης, Γεώργιος Μπακούρος, και η κα Αντωνία Μπούζα.