αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

22.06.2018

Παράταση υλοποίησης συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 3

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ.Χαράλαμπος Κασίμης, με τις υπ’ αριθμ. 5212/20-6-2018, 5213/20-6-2018 & 5214/20-6-2018 αποφάσισε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του τελικού αιτήματος πληρωμής των συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 311, 312 & 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020 είναι η 31/08/2018 για όλες τις συνεχιζόμενες πράξεις.

Σχετικές αποφάσεις:

5212/20-06-2018 (Μέτρο 311)
5213/20-06-2018 (Μέτρο 312)
5214/20-06-2018 (Μέτρο 313)