αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

22.06.2018

Παράταση υλοποίησης συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 4

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ.Χαράλαμπος Κασίμης, με την υπ’ αριθμ. 5298/22-6-2018, αποφάσισε την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 απόφασης ως προς την ημερομηνία κατάθεσης του τελευταίου αιτήματος πληρωμής των συνεχιζόμενων πράξεων η οποία ορίζεται να είναι η 31-08-2018.

Σχετική απόφαση: