αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

18.07.2018

1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα - Δελτίο τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ενημερώνει ότι δεν θα δοθεί παράταση ως προς την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων.

Προς τούτο, παρακαλούνται όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι του Τοπικού Προγράμματος όπως υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας (ΟΠΣΑΑ) έως τις 3 Αυγούστου 2018.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών στην ΟΤΔ ΑΝ.ΜΕΣΑ.Α.Ε.ΟΤΑ, θα πρέπει να γίνει, εντός πέντε εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14.00, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.