αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

02.08.2018

Ανοικτός Διεθνής Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός "Προμήθεια Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής περιοχές του αστικού συστήματος Δήμων της Π.Ε. Μεσσηνίας για την τριετία 2018-2020

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής περιοχές του αστικού συστήματος των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την τριετία 2018-2020".Σχετικά αρχεία:

Διακήρυξη
Προκήρυξη