αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

09.09.2019

Ολοκλήρωση υποβολής επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Μεσσηνίας


Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 30/08/2019 (ημερομηνία παραλαβής φυσικών φακέλων) η υποβολή προτάσεων για τις ιδιωτικές επενδύσεις στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Μεσσηνίας που υλοποιεί η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Μεσσηνίας.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Συνολικά υποβλήθηκαν 82 προτάσεις με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 13.288.119,74 €, ποσό που είναι τρεισήμισι φορές παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε (3.685.000,00 €).

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ευχαριστεί όλους τους υποψήφιους επενδυτές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση.