αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

24.06.2020

Επικαιροποίηση - Διεύρυνση Μητρώου Συνεργατών

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., στo πλαίσιo έργων, μελετών, υπηρεσιών, προγραμμάτων που διαχειρίζεται, προχωρά στην επικαιροποίηση-διεύρυνση του μητρώου συνεργατών.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 


Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος