αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

08.09.2020

Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, CLLD/LEADER


Σχετικά αρχεία:

Διακήρυξη
Περίληψη διακήρυξης
Υπεύθυνη Δήλωση
Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς