αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

22.09.2020

Πίνακας Αποτελεσμάτων 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων CLLD/LEADER

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 21/09/2020 η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD-LEADER με βασικό θέμα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης της 1ης Πρόσκλησης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η Επιτροπή συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Ευστ. Αναστασόπουλου, Εκπρ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τη συμμετοχή των μελών κ. Ζαχαρία Κανελλόπουλου, Εκπρ. του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Τριφυλίας «ΑΛΚΥΩΝ» Κυπαρισσίας, κ. Κων/νου Μαρκόπουλου, Εκπρ. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, κας Κων/νας Μπιλάλη Χρυσικού, Εκπρ. του Συλλόγου Γυναικών Μελιγαλά και κ. Παν/τη Φουρναράκη, Εκπρ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών η Ε.Δ.Π. CLLD-LEADER ενέκρινε τον πίνακα κατάταξης, ενώ παράλληλα αποφάσισε τη μεταφορά ποσών από υποδράσεις που εκδηλώθηκε μικρότερο ενδιαφέρον σε υποδράσεις που η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη ξεπερνά την αρχική κατανομή. Επίσης, αποφάσισε την υποβολή αιτήματος Υπερδέσμευσης στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 προκειμένου να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά.


Υπενθυμίζεται ότι για την ικανοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (Υποδράση 19.2.3.1), η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει ήδη διαθέσει επιπλέον ποσό 1.141.467,43€, από πόρους του υπομέτρου 4.2, ώστε να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν θετικά στην ανωτέρω Υποδράση.

Μετά την έγκριση του αιτήματος Υπερδέσμευσης από την ΕΥΕ ΠΑΑ 201-2020 αναμένεται να εκδοθεί και ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης.


Σχετικά αρχεία:

Πίνακας Κατάταξης