αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

27.10.2020

Τελικός πίνακας αποτελεσμάτων 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014- 2020

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών και την έγκριση υπερδέσμευσης, ανακοινώνει τον τελικό πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι εγκεκριμένες προς ένταξη αιτήσεις θα προωθηθούν άμεσα για την έκδοση σχετικής απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2020 της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αμέσως μετά θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ και κάθε δικαιούχου, που θα περιλαμβάνει τους όρους υλοποίησης της ενταγμένης πράξης.


Σχετικά αρχεία:

Τελικός πίνακας αποτελεσμάτων