αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

24.11.2020

Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ


Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση