αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

15.12.2020

Μετασχηματισμός Αναπτυξιακής Μεσσηνίας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, μετασχηματίστηκε σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν4674/2020.

Σήμερα, 15-12-2020 έγινε συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» το οποίο αποτελείται από τους εξής:

Σαρδέλη Αναστάσιο, Πρόεδρο

Γεωργακίλα Χριστίνα, Αντιπρόεδρο

Στασινόπουλο Στυλιανό, Διευθύνοντα Σύμβουλο

Αθανασόπουλο Γεώργιο, Μέλος

Γιαλλελή Γεώργιο, Μέλος

Κωνσταντοπούλου Μαρία, Μέλος

Μαρινάκη Σαράντο, Μέλος


Σχετικές φωτογραφίες:

Photo