αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

28.12.2020

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Δ/νων Σύμβουλος

Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την από 15-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσεως του Δ/νοντος Συμβούλου, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη  31/12/2020 και ώρα 13:00.