αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

23.02.2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER και για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης προγραμματίζει την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού και τηλεφωνικού κέντρου.

Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία:Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Πρόσθετα Δικαιολογητικά
Σχέδιο Οικονομικής Προσφοράς