αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

25.02.2021

Ανακοίνωση παράτασης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επικαιροποίησης - διεύρυνσης μητρώου συνεργατών

Σάς ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 412/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α. ΟΤΑ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής βιογραφικών στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. 552/17.12.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επικαιροποίησης – διεύρυνσης του μητρώου συνεργατών της εταιρείας, μέχρι και την Μ.Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ.


Αρχική ανακοίνωση