αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

29.04.2021

Ανακοίνωση παράτασης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περί επικαιροποίησης - διεύρυνσης μητρώου συνεργατών

Σάς ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 418/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α. ΟΤΑ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής βιογραφικών στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. 221/24.03.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περί επικαιροποίησης – διεύρυνσης του μητρώου συνεργατών της εταιρείας, μέχρι και την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.