αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

11.05.2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2021


Σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη
Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης
Διακήρυξη με ΑΔΑΜ
Προκήρυξη με ΑΔΑΜ