αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

06.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Σύμβουλος Αξιολόγησης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER


Σχετικά αρχεία:

Αναλυτικό τεύχος - ορθή επανάληψη
Παράρτημα Ι: Αναμόρφωση τοπικού προγράμματος
Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς