αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

08.07.2021

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Καλαμάτας

Υπεγράφη την Τρίτη 06-07-2021 η Προγραμματική Σύμβαση για την πράξη «Μελέτες του έργου: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου δυτικού παραλιακού μετώπου Καλαμάτας (περιοχή Κορδία), περιοχή παρέμβασης 01» μεταξύ του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθαν. Βασιλόπουλου και του Προέδρου της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α. ΟΤΑ κ. Αναστ. Σαρδέλη.

Οι μελέτες εντάσσονται στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό παρεμβάσεις αναβάθμισης του Δυτικού Παραλιακού μετώπου της περιοχής Κορδία. Η κομβική της θέση στο όριο της πόλης και η γειτνίαση της με τη θάλασσα, προσφέρεται για τη δημιουργία ενός υπερτοπικού πόλου αναψυχής, με δυνατότητες διασύνδεσης με άλλα έργα χωρικού σχεδιασμού, σε επίπεδο Δήμου, όπως το δίκτυο ποδηλατοδρόμων της πόλης και οι ιστορικές διαδρομές της.

Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής, χαρακτηρίζεται από πληθώρα περίκλειστων αθλητικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν σκληρά όρια, με την ύπαρξη υψηλών στοιχείων περίφραξης, ενώ παράλληλα στερούνται συνδέσεων μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες αδυνατούν να προσεγγίσουν με άμεσο τρόπο το θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο σταδιακά απαξιώνεται και μετατρέπεται σε ανοίκειο χώρο για τους δημότες.

Με στόχο τη σταδιακή αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης, προωθούνται οι διαδικασίες για την υλοποίηση παρεμβάσεων σε τρεις επιμέρους περιοχές, με κυρίαρχο στοιχείο σχεδιασμού την υλοποίηση μίας Παράκτιας Πλατφόρμας Αναψυχής μήκους 700μ περίπου και μέγιστου πλάτους 8μ.Σχετικές φωτογραφίες:

Photo