αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

21.07.2021

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Δυτικής Μάνης

Υπεγράφη σήμερα Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Ωρίμανση Μελετών του Δήμου Δυτικής Μάνης 2021», μεταξύ του Δημάρχου Δυτικής Μάνης κ. Δημ. Γιαννημάρα και του Προέδρου της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α. ΟΤΑ κ. Αναστ. Σαρδέλη, παρουσία του Δ/νοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Αναστ. Αδαμόπουλου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 65.062,80 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α., εκ του οποίου οι 62.105,40 € προέρχονται από ΣΑΤΑ του Δήμου Δυτικής Μάνης και οι 2.957,40 € από το «Κληροδότημα Αλεξάνδρας Ταμπουρέα».

Το έργο αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους υποέργα/μελέτες:
1) Κατασκευή νέας δεξαμενής νερού στην Κοινότητα Δόλων
2) Βελτίωση παραλιακής οδού Ριτσών, Κοινότητας Καρδαμύλης
3) Βελτίωση παραλιακής οδού Κοινότητας Αγίου Νικολάου
4) Βελτίωση παραλιακής οδού οικισμού Στούπας Κοινότητας Νεοχωρίου
5)  Ανάπλαση πλατείας οικισμού Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Αγίου Νικολάου
6)  Ανάπλαση πλατείας Κουμουτσέα της Κοινότητας Εξωχωρίου
7) Επικαιροποίηση Μελέτης με τίτλο «Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ στην Κοινότητα Κάμπου»
Σχετικές φωτογραφίες:

Photo