αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

30.07.2021

Συμπληρωματική Χρηματοδότηση για τα Ιδιωτικά Έργα του CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ

Εγκρίθηκε, από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ , δυνατότητα πρόσθετης υπερδέσμευσης πόρων της 1ης πρόσκλησης των ιδιωτικών παρεμβάσεων του CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε ΑΟΤΑ ύψους 2.058.380, 00 € .

Η προηγούμενη επιπρόσθετη χρηματοδότηση στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER δύναται να καλύψει την ενίσχυση του συνόλου των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών σχεδίων της 1ης πρόσκλησης ιδιωτικών παρεμβάσεων. Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας θα εισηγηθεί άμεσα την έκδοση απόφασης ένταξης για τα λοιπά 13 θετικά αξιολογημένα επενδυτικά σχέδια του Τελικού Πίνακα Αποτελεσμάτων της 1ης πρόσκλησης ιδιωτικών παρεμβάσεων.

Πλέον, η συνολική χρηματοδότηση ιδιωτικών παρεμβάσεων διαμορφώνεται στα 8.715.000,99 € .

Οι δικαιούχοι των δεκατριών (13) προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων, θα ενημερωθούν προσωπικά για τις περαιτέρω διαδικασίες από στελέχη της εταιρείας.