αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

04.08.2021

Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Η ΕΔΠ CLLD/LEADER σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. 2923/23.07.2021 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ. περί Δυνατότητας πρόσθετης υπερδέσμευσης πόρων της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER δημόσιας δαπάνης ύψους: 2.058.380,00€, ενέκρινε με την 21/29-7-2021 απόφαση την τροποποίηση του τελικού πίνακα αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκλησης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Σχετικά αρχεία:

Τελικός πίνακας αποτελεσμάτων_1η τροποποίηση